Snabbmeny

Spontanansökan

Vill du bli kontaktbar kring spännande lediga tjänster vi arbetar med?

Företag
Lernia AB
Ort
Stockholm

Dataskyddsansvarig till Lernia

Om Lernia

Lernia är ett av Sveriges största bolag inom bemanning, yrkesutbildning och matchning av arbetssökande. Vi hjälper människor till utbildning och jobb och företag med kompetenslösningar. Vi har utvecklat individers kompetens efter arbetsmarknadens behov i över 100 år och bemannat den svenska industrin i 20 år. 2020 var omsättningen 2 miljarder kronor, vi är ca 6000 anställda och finns över hela landet. Vårt mål är minst 15 000 i jobb varje år. Läs mer om vårt arbete med att utveckla lösningar som leder till jobb och ett framgångsrikt näringsliv på Lernia.se 

Vi söker en Dataskyddsansvarig

Nu när vår Dataskyddsansvarige ska gå i pension söker vi hans efterträdare som ska fortsätta arbetet med att upprätthålla och utveckla dataskyddsarbetet inom Lerniakoncernen.

I samråd med Lernias DPO och dataskyddskommitté ska dataskyddsarbetet säkerställa att Lernia över tid hanterar personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt i överensstämmelse med gällande regelverk.

I din roll förväntas du att vara drivande, sammankallande, föredragande och sekreterare i Lernias dataskyddskommitté.

Som Dataskyddsansvarig ska du utveckla och implementera rutiner och arbetsprocesser för dataskyddsarbetet, t.ex. rutiner för hantering av registerförfrågningar, raderingar m.m. Vidare innebär uppdraget att utveckla och implementera relevanta policys och riktlinjer för dataskyddsarbetet, ta fram och tillgängliggöra relevanta informations- och samtyckestexter till personer vars personuppgifter Lernia hanterar och hålla texterna aktuella.

Som expert på Lernia kommer du ge verksamheten löpande rådgivning i dataskyddsfrågor och ta fram relevant utbildningsmaterial för medarbetare och andra som hanterar personuppgifter för Lernias räkning samt tillsammans med organisationen säkerställa att planerade utbildningar genomförs och följs upp. Uppdraget innebär också att hantera uppkomna dataskyddsincidenter och säkerställa en adekvat omvärldsanalys inom området personuppgiftshantering för att kunna initiera och driva förändringsarbete vid ändrade regler/lagstiftning/praxis.

Koncernen upprättar årligen förslag till verksamhetsplan och budget för dataskyddsarbetet. Det kommer vara viktigt att föra register över Lernias behandling av personuppgifter och säkerställa att Lernia även i övrigt har tillräcklig dokumentation av dataskyddarbetet för att motsvara vid var tid gällande dokumentationskrav.

Ansvar och befogenheter:

  • Kostnader inom fastställd budget
  • Säkerställa en relevant egen kompetensutveckling för att motsvara aktuellt behov

Vi ser att du har

  • En djupare förståelse för IT-system som hanterar personuppgifter
  • God vana av att arbeta i olika IT-systemmiljöer
  • Gedigna kunskaper och praktiska erfarenheter av gällande regelverk och praxis för behandling personuppgifter
  • Juridisk kompetens inom dataskyddsområdet och vana av att granska leverantörsavtal
  • Vana av att upprätta och granska Personuppgiftsbiträdesavtal
  • Förmåga att formulera och förmedla information om dataskyddsfrågor

Detta är ett spännande arbete i en bransch i tillväxt. Lernia satsar på Digitalisering, IT och IT-säkerhet inom samtliga verksamhetsområden. Dataskydd kommer in som betydande delar såväl gällande strukturkapital som säkerställande av förändringar och den löpande hanteringen av personuppgifter inom alla dessa områden. Som Dataskyddsansvarig får du verka i en affärsmässig verksamhet samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

I denna rekrytering samarbetar vi med Active Search. För mer information kontakta ansvariga rekryteringskonsult l Mia Wretborn-Hedberg på 070 - 727 35 00 eller via mejl mia@active-search.se eller reseacher Mick Baltinger på 070-7881349 eller mejl mick@active-search.se

Urval och intervjuer kommer att ske löpande så skicka in din ansökan redan idag.

Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Varmt välkommen med din ansökan!

Välkommen med din ansökan!