VAD INNEBÄR SEARCH & HEADHUNTING?

Hur hittar vi rätt kandidat? Search är en rekryteringsmetod som innebär att vi på ett diskret sätt söker upp och uppmärksammar intressanta kandidater för den aktuella positionen. Våra researchers genomför tillsammans med rekryteringskonsulten en genomgripande sökning och kartläggning i vår databas, genom vårt nätverk, tipsgivare och målföretag.

En metod som gör det möjligt att nå personer som inte aktivt letar efter nytt jobb vilket ofta är fallet då man söker chefer på högre nivå alternativt då vi söker en eftertraktad kompetens där tillgången på kandidater är begränsad. Det finns en anledning till att den bästa kompetensen redan ofta är upptagen, det är dessa individer vi vill åt!

Annonserar rekrytering
Vi sprider ordet om er pågående rekrytering! Våra konsulter är experter på att välja rätt kanaler för annonsering och vi hjälper till med att utforma attraktiva platsannonser som når tänkt kandidatmålgrupp. Vid annonserad rekrytering hjälper vi självklart till med all administration och korrespondens med sökande.

 

VÅR REKRYTERINGSPROCESS – STEG FÖR STEG

 • Upprätta kravprofil – Inledningsvis arbetar vi tillsammans med uppdragsgivaren fram förutsättningarna för rekryteringen. Här lär vi känna er organisation på djupet och tar reda på vilken typ av kompetens och personlighet som passar i rollen. Vi upprättar samtidigt också en tidsplan för rekryteringen.
 • Search/Identifiering – Med utgångspunkt från gjord kravspecifikation analyserar och kartlägger vi kandidatmarknaden för den specifika rollen. Varje rekryteringsuppdrag innefattar ett stort antal kontakter där vi genomför en första telefonintervju samt presenterar den aktuella tjänsten. Vårt search-arbete kompletteras i regel av en annons som möjliggör för kandidater att aktivt visa sitt intresse för positionen som efterfrågas.
 • Intervju/Urval – Alla kandidater som uppfyller de grundläggande kriterierna och motiveras av tjänsten involveras i urvalsprocessen. Första steget är en strukturerad djupintervju. Med de kandidater som bäst motsvarar kraven kan vi göra en personlighetstest; där kandidatens personlighet, motivation och värderingar relateras till kravprofilen.
 • Kandidatpresentation – Efter genomförd urvalsprocess presenteras 3-5 kandidater som samtliga uppfyller kravspecifikationen gällande kompetenser och personliga egenskaper samt motivation.
 • Tester och referenstagning – Active Search använder sig av personlighetsformuläret OPQ. Vi gör referenskontroll och vid önskemål bakgrundskontroll (light).
 • Avslut och uppföljning – Active Search är delaktig i anställningsförfarandet och följer upp rekryteringen i samband med anställningens början samt efter sex månaders anställning.
 • Jag anlitade Active Search i Telias jakt på Nätverksarkitekter. Personer med en extremt nischad kompetens som jag visste skulle bli en utmaning för vilket rekryteringsbolag som helst. Jag fick dock en snabb och träffsäker leverans av kandidater som mötte eller överträffade mina förväntningar. Jag kan verkligen rekommendera Active Search som aktör vid rekrytering av specialistroller.
  • Johan Hjortås
  • Head of Network Architecure - TeliaSonera

Våra kandidater har ordet

 • Jag hade nöjet att bli kontaktad av Active Search och efter första kontakten gick processen snabbt framåt, utan onödiga krusiduller. En av deras styrkor är bl.a. att  återkoppla.Det kändes som att de ville hjälpa både företaget och kandidaten att få bästa möjliga resultat.

  • Henrik G
 • Active Search är en rekryteringsfirma som jag varmt kan rekommendera. De har stuckit ut genom att vara professionella genom hela processen, från första kontakt till avslut. Vad jag speciellt uppskattar är deras sätt att återkoppla på, de har varit ett ypperligt bollplank genom hela resan och känts

  • Torbjörn H
 • Under hela rekryteringen blev jag mycket professionellt bemött av Active search. Täta återkopplingar och noggranna beskrivningar av nästa steg och hade jag frågor fick jag snabbt svar. När jag skrev på mitt nya anställningsavtal kände jag mig helt trygg i mitt val. Jobbet motsvarade alla högt ställda förväntningar och jag är så tacksam att min nya arbetsgivare använde sig av Active search.

  • Tove S