Snabbmeny

Spontanansökan

Vill du bli kontaktbar kring spännande lediga tjänster vi arbetar med?

alt

Kontakta oss

Företag
Axfood IT
Ort
Stockholm

Teknikområdesansvarig för Säkerhet

I Axfood ingår kedjorna Hemköp, Willys, Snabbgross och Axfood Närlivs. Bakom butiksscenen finns de koncerngemensamma funktionerna Affärsutveckling, Ekonomi, HR, IT, Kommunikation och Dagab Inköp & Logistik. Axfood har cirka 20 procents marknadsandel av dagligvaruhandeln i Sverige. Axfood omsätter över 38 (2014) miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm ABs Large Cap-lista. Delar du vår passion för mat och människor? Läs mer om oss på www.axfood.se/jobb

Systemansvarig för teknikområdet Operativ IT-säkerhet

Axfood är företaget där vi tillsammans skapar inspirerande och tydliga matkoncept i både egenägd och handlarägd regi. Vi har väl förankrade kärnvärden som vi lever och arbetar med i vardagen. Frågor som mångfald och hållbarhet är självklara. Som Systemansvarig för teknikområdet Operativ IT-säkerhet kommer du att ha en viktig, verksamhetsutvecklande roll och säkerställa Axfoods fortsätta resa. Vi gör stora satsningar på att bygga infrastruktur och molnbaserade tekniska lösningar för att öka vår förmåga över hela organisationen de kommande åren där du kan göra en klar skillnad! 


Om rollen

Som Systemansvarig för teknikområdet Operativ IT-säkerhet kommer du att tillhöra avdelningen Driftplattform, med ett övergripande ansvar för området inom Axfood IT. Vår ambition är att leverera en plattform som möjliggör en stabil och robust drift med proaktivitet och flexibilitet, utan att ge avkall på kvalitet. Driftplattformen består tekniskt av ny övervakningsplattform, automatiseringsverktyg, nybyggda fullt redundanta datahallar, samt interna och externa säkerhetslösningar.

I din roll ingår aktiviteter som planering, resurssäkring, kravställning samt att driva aktiviteter fastställda i förvaltningsplan. I din roll samarbetar du tätt med CISO, Risk Manager på koncernnivå, samt Förvaltningsledare och övriga teknikområden för att säkerställa att vi jobbar enligt fastställda policys, processer och riktlinjer. Rapportering sker till Avdelningschef Driftplattform och Förvaltningsledare.

Exempel på ansvarområden:

  •          Säkerställa att systemlösningar funktionellt följer fastställda strategier och riktlinjer
  •          Säkerställa Life Cycle Management för produkter inom ditt område
  •          Uppdaterar dokumentation löpande inom teknikområdet
  •          Utarbeta livscykel- och förvaltningsplan inom teknikområdet
  •          Utveckla och säkerställa fastställda rutiner  

Utbildning och erfarenhet
För att bli framgångsrik i denna roll ser vi att du har akademisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har ett antal års erfarenhet inom IT-drift och förvaltning samt har god kunskap kring IT-säkerhet. Vi ser gärna att du gått från en tekniskt fokuserad roll till en mer övergripande, ledande och verksamhetsutvecklande funktion. Kunskaper inom ITIL är meriterande.


Personliga egenskaper
Du är en nyfiken person som trivs med att arbeta med förändringar och har förmåga att se nya möjligheter. Du tycker om att inspirera, driva saker framåt och få med dig människor och trivs i gränslandet mellan verksamheten och IT. Du tycker om problemlösning och är tydligt målinriktad. Vidare har du god kommunikationsförmåga och är duktig på att samarbeta med olika typer av roller inom verksamheten.

Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar Axfood med Active Search. För mer information kontakta Patrik Bergquist, Researcher Tel: 070-7959159 Email: patrik@active-search.se