VAD INNEBÄR SEARCH?

Hur hittar vi rätt kandidat? Search är en rekryteringsmetod som innebär att vi på ett diskret sätt söker upp och uppmärksammar intressanta kandidater för den aktuella positionen. Våra researchers genomför tillsammans med rekryteringskonsulten en genomgripande sökning och kartläggning i vår databas, genom vårt nätverk, tipsgivare och målföretag.

En metod som gör det möjligt att nå personer som inte aktivt letar efter nytt jobb vilket ofta är fallet då man söker chefer på högre nivå alternativt då vi söker en eftertraktad kompetens där tillgången på kandidater är begränsad. Det finns en anledning till att den bästa kompetensen redan ofta är upptagen, det är dessa individer vi vill åt!

Annonserad rekrytering
Vi sprider ordet om er pågående rekrytering! Våra konsulter är experter på att välja rätt kanaler för annonsering och vi hjälper till med att utforma attraktiva platsannonser som når tänkt kandidatmålgrupp. Vid annonserad rekrytering hjälper vi självklart till med all administration och korrespondens med sökande.

Second opinion
Att driva en rekryteringsprocess kan vara omfattande och tidskrävande. Ibland behövs en extern blick när det slutgiltiga beslutet väl ska tas. Second Opinion är alternativet för dig som befinner dig i slutet av en rekryteringsprocess och ska göra valet mellan två slutkandidater, alternativt behöver hjälp med att utvärdera interna kandidater.

Testpaket
Framgången börjar med människan. Vi är licensierade i Personlighetstestet OPQ som är ett yrkesrelaterat personlighetsformulär. OPQ kan användas för en rad olika syften; hjälp vid urvalsintervjuer, utbildning, utveckling och teamsammansättning och rådgivning.

Medarbetare

alt

Mia Wretborn-­Hedberg

Rekryteringskonsult, CEO
alt

Eva Pellas Löfgren

Försäljning
alt

Ulrika Eklund

Rekryteringskonsult
alt

Linnea Målsäter

Researcher
alt

Titus Hessel-Welin

Researcher
alt

Victoria Kämäräinen

Researcher

VÅR REKRYTERINGSPROCESS – STEG FÖR STEG

 • Upprätta kravprofil – Inledningsvis arbetar vi tillsammans med uppdragsgivaren fram förutsättningarna för rekryteringen. Här lär vi känna er organisation på djupet och tar reda på vilken typ av kompetens och personlighet som passar i rollen. Vi upprättar samtidigt också en tidsplan för rekryteringen.
 • Search/Headhunting – Med utgångspunkt från gjord kravspecifikation analyserar och kartlägger vi kandidatmarknaden för den specifika rollen. Varje rekryteringsuppdrag innefattar ett stort antal kontakter där vi genomför en första telefonintervju samt presenterar den aktuella tjänsten. Vårt search-arbete kompletteras i regel av en annons som möjliggör för kandidater att aktivt visa sitt intresse för positionen som efterfrågas.
 • Intervju – Alla kandidater som uppfyller de grundläggande kriterierna och motiveras av tjänsten involveras i urvalsprocessen. Första steget är en strukturerad djupintervju. Med de kandidater som bäst motsvarar kraven kan vi göra en personlighetstest; där kandidatens personlighet, motivation och värderingar relateras till kravprofilen.
 • Kandidatpresentation – Efter genomförd urvalsprocess presenteras 3-5 kandidater som samtliga uppfyller kravspecifikationen gällande kompetenser och personliga egenskaper samt motivation.
 • Tester och referenstagning – Active Search använder sig av personlighetsformuläret OPQ. Vi gör en gedigen referenskontroll inklusive bakgrundskontroll (light).
 • Avslut och uppföljning – Active Search är delaktig i anställningsförfarandet och följer upp rekryteringen i samband med anställningens början samt efter sex månaders anställning.
 • AFFÄRSOMRÅDEN VI REKRYTERAR TILL

 • Jag anlitade Active Search i Telias jakt på Nätverksarkitekter. Personer med en extremt nischad kompetens som jag visste skulle bli en utmaning för vilket rekryteringsbolag som helst. Jag fick dock en snabb och träffsäker leverans av kandidater som mötte eller överträffade mina förväntningar. Jag kan verkligen rekommendera Active Search som aktör vid rekrytering av specialistroller.
  • Johan Hjortås
  • Head of Network Architecure- TeliaSonera

VÅRA KANDIDATER HAR ORDET

 • Active Search är en rekryteringsfirma som jag varmt kan rekommendera. De har stuckit ut genom att vara professionella genom hela processen, från första kontakt till avslut. Vad jag speciellt uppskattar är deras sätt att återkoppla på, de har varit ett ypperligt bollplank genom hela resan och känts

  • Torbjörn H
 • Jag upplevde kontakten med Active Search som mycket proffsigt under hela rekryteringsprocessen.

  • Oskar H
 • Jag hade nöjet att bli kontaktad av Active Search och efter första kontakten gick processen snabbt framåt, utan onödiga krusiduller. En av deras styrkor är bl.a. att  återkoppla.Det kändes som att de ville hjälpa både företaget och kandidaten att få bästa möjliga resultat.

  • Henrik G